Jurginės

Jurgi̇̀nės dkt. Màno tė̃tis Jùrgis, todė̃l Jurginès mẽs šveñčiam.

.

Look at other dictionaries:

  • jurginė — 1 jurgìnė sf. (2) J; LBŽ žr. jurginas: Kur tasai namelis su baltom langinėm? kur seselių tas darželis su margom jurginėm? S.Nėr. Žydi jurginės Nm. Užsikišo jurginę už atlapo ir eina Nmn. Usnele dygau, svėre žydėjau, jurginėle smirdėjau TDrVII112 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • terpujurginės — terpùjurginės sf. pl. (1) Ad; Tvr žr. terpujurginė: Terpùjurginės buvo šaltos Vdš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apstelbti — 1 apstel̃bti, ia, àpstelbė tr. užgožti: Apstel̃bia jurginės visą smulkmę Alk. stelbti; apstelbti; išsistelbti; nustelbti; pristelbti; užstelbti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsidobėti — 1 atsidobėti 1. Lkm, Slk, Vj, Rš atsipeikėti, atgauti kvapą, sąmonę: Buvau apslobusi, o kai atsidobėjau, tai daiktų neberadau Š. Pripylė gerklėn [v]andenio, ir atsidobėjo Ml. Buvau teip nusgandus, kad negreit atsdobėjau Ut. 2. atgyti, atsigauti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • baltžiedis — 2 baltžiẽdis, ė adj. (2) žr. 2 baltažiedis: Tai gražiai žydi baltžiẽdės bulvės Klvr. Visos mūs jurginės baltžiẽdės – kaip smetonuotas darželis Plv. Tu, lazdelė sausioji, baltžiedė̃lė žalioji JD576 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drioska — scom. (1) 1. išsikerojęs daiktas: Šitos jurginės tokios drioskos Gs. 2. didelis, nemiklus gyvulys, žmogus, griozdas: Tokia drioska – kur eina, čia griūva Slv. Ne toks drioska peršoks per tvorą VšR. Jų visos karvės tik drioskos (didelės, liesos)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • jurginė — 2 Jurgìnė sf. ppr. pl. (2) K, Š; N Jurgio dienos šventė (balandžio 23 d.): Moterys eina Jurginės į parugę, kur valgo, dainuoja, šoka Mrc. ^ Toli da Jurgìnės (dar negreit kas bus) Dkš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • jurgis — Jùrgis sm. (1) 1. Jurgio diena, Jurginės: Jei nori, kad rūtos derėtų, sėk Jurgin (Jurgio dieną) (priet.) Vlk. Jurgio kermošius Lp. 2. menk. bernas: Kožnam Jùrgiui kepurės nekilnosiu Šl. Susirinko kaimo Jùrgiai visi aliai vieno Kv. ^ Sulig… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pajurginė — pãjurginė sf. (1) šv. Jurgio šventės (balandžio 23 d.) atlaidai, vaišės: Iš pãjurginės parej Lp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sprogėlė — sprogėlė̃ sf. (3a) DŽ, NdŽ, (3b) DŽ1, sprõgėlė (1) LKAI185(Prnv) 1. SD1118, Arm, Vrn, Pv pumpuras, atžala: Bezų (alyvų) lenda sprogėlės Trgn. Sprogėlė̃lė tokia tik liko iš tos jurginės Plv. ^ Mergšė kap sprogė …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.